Responsible Design

Lou Wild
& Kateryna Kushko
& Yulia Vlasenko

Inspired by a shared passion for becoming ethical and environmentally responsible designers, Lou, Kateryna and Yulia chose forms that represented endangered species from the Black Sea. Their designs aimed to highlight the impact of human destruction to natural habitats and celebrate the beauty of the species they represented. Their final outcomes were applied to ecological wallpaper and textile surface pattern design. 

Відповідальний дизайн

Лу Уайлд, Катерина Кушко, Юлія Власенко

Натхненні спільним бажанням стати етичними та екологічно відповідальними дизайнерами, Лу, Катерина та Юлія обрали форми, які представляють зникаючі види з Чорного моря. Їхні проєкти мали на меті підкреслити вплив руйнування людиною природних середовищ існування та відзначити красу видів, які вони представляють. Їх кінцеві результати були застосовані до екологічних шпалер і дизайну текстильних поверхонь.

про

Add & Abstract — це спільний мистецький і дизайнерський проект кафедри дизайну Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) та Кардіффського Метрополітен університету (Уельс). Проект, який відбувався влітку 2023 року, мав на меті створити простір для культурного обміну між двома закладами освіти та надати студентам змогу випробувати різні підходи до розробки дизайнерського продукту.

На першому етапі проекту студенти з України представили свої роботи на літній виставці
Кардіффської школи мистецтва та дизайну (CSAD), додавши свій голос і дизайнерські підходи до виставки випускників.

На другому етапі 10 студентів з України та CSAD взяли участь у тижневому семінарі, де використовуючи власні творчі навички, вони розробляли дизайнерський продукт, натхненний абстракціями з вибраних вихідних зображень. Працюючи в 4 командах, учасники спиралися на власний досвід у дизайні інтер’єру, моді та графічному дизайні, щоб створити різноманітні роботи, починаючи від дизайнів протезів кінцівок і закінчуючи килимами у вітальні, посудом і масштабними фресками.

Цей віртуальний виставковий простір показує не лише роботу студентів, але й їхній шлях який було пройдено від подолання мовних бар’єрів до розробки спільних дизайнерських проектів. Add & Abstract був профінансований Університетом Уельсу Глобальна програма Уельсу та підтриманий факультетом іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди для подолання мовних бар’єрів.

Contact

© CARDIFF SCHOOL OF ART AND DESIGN, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY,
LLANDAFF CAMPUS,
WESTERN AVENUE,
CARDIFF , CF5 2YB

createadmin@cardiffmet.ac.uk

 

© LVIV NATIONAL ACADEMY OF ARTS,
38 KUBIYOVYCHA STR. 79011,
LVIV UKRAINE

About

Add & Abstract is a collaborative art and design project by H.S.  Skovoroda (Ukraine) and Cardiff Metropolitan University (Wales).  Taking place in the summer of 2023, the project aimed to provide a space for cultural exchange between the two institutions and to enable students to experience different approaches to design. In the first phase of the project, students from Ukraine presented their work at the Cardiff School of Art and Design (CSAD) Summer Exhibition, adding their voice and design approaches to the alumni exhibition.

In the second phase, 10 students from Ukraine and CSAD took part in a week-long workshop, using their creative skills to overcome language barriers and develop collaborative projects inspired by abstractions from selected source images.  Working in 4 teams, the participants drew on their experience in interior design, fashion and graphic communications to create a variety of works ranging from designs to cover prosthetic limbs to living room carpets, tableware and large-scale murals.

This virtual exhibition space shows not only the work of the students, but also their journey.

Add & Abstract was funded by the University Wales Global Wales program and supported by H.S.  Kharkiv National Pedagogical University.  Skovoroda, Faculty of Linguistics.