Architecture & Nature

Ayesha Sajid
& Vika Katruha
& Sofia Sahaidachna

Based on images of insects, mushrooms and a Ferris wheel, Ayesha, Sofia & Vika drew on common structures that can be found in architecture and nature to develop beautiful and intricate patterns that could be applied to interior design and fashion contexts.

Архітектура та природа

Аіша Саджид, Віка Катруха та Софія Сагайдачна

Айша, Софія та Віка на основі зображень комах, грибів і колеса огляду, із українського міста Харків, спираючись на загальні структури, що можна знайти в архітектурі та природі, створили красиві та складні візерунки, які можна застосувати до дизайну інтер’єру та моди.

про

Add & Abstract — це спільний мистецький і дизайнерський проект кафедри дизайну Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) та Кардіффського Метрополітен університету (Уельс). Проект, який відбувався влітку 2023 року, мав на меті створити простір для культурного обміну між двома закладами освіти та надати студентам змогу випробувати різні підходи до розробки дизайнерського продукту.

На першому етапі проекту студенти з України представили свої роботи на літній виставці
Кардіффської школи мистецтва та дизайну (CSAD), додавши свій голос і дизайнерські підходи до виставки випускників.

На другому етапі 10 студентів з України та CSAD взяли участь у тижневому семінарі, де використовуючи власні творчі навички, вони розробляли дизайнерський продукт, натхненний абстракціями з вибраних вихідних зображень. Працюючи в 4 командах, учасники спиралися на власний досвід у дизайні інтер’єру, моді та графічному дизайні, щоб створити різноманітні роботи, починаючи від дизайнів протезів кінцівок і закінчуючи килимами у вітальні, посудом і масштабними фресками.

Цей віртуальний виставковий простір показує не лише роботу студентів, але й їхній шлях який було пройдено від подолання мовних бар’єрів до розробки спільних дизайнерських проектів. Add & Abstract був профінансований Університетом Уельсу Глобальна програма Уельсу та підтриманий факультетом іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди для подолання мовних бар’єрів.

Contact

© CARDIFF SCHOOL OF ART AND DESIGN, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY,
LLANDAFF CAMPUS,
WESTERN AVENUE,
CARDIFF , CF5 2YB

createadmin@cardiffmet.ac.uk

 

© LVIV NATIONAL ACADEMY OF ARTS,
38 KUBIYOVYCHA STR. 79011,
LVIV UKRAINE

About

Add & Abstract is a collaborative art and design project by H.S.  Skovoroda (Ukraine) and Cardiff Metropolitan University (Wales).  Taking place in the summer of 2023, the project aimed to provide a space for cultural exchange between the two institutions and to enable students to experience different approaches to design. In the first phase of the project, students from Ukraine presented their work at the Cardiff School of Art and Design (CSAD) Summer Exhibition, adding their voice and design approaches to the alumni exhibition.

In the second phase, 10 students from Ukraine and CSAD took part in a week-long workshop, using their creative skills to overcome language barriers and develop collaborative projects inspired by abstractions from selected source images.  Working in 4 teams, the participants drew on their experience in interior design, fashion and graphic communications to create a variety of works ranging from designs to cover prosthetic limbs to living room carpets, tableware and large-scale murals.

This virtual exhibition space shows not only the work of the students, but also their journey.

Add & Abstract was funded by the University Wales Global Wales program and supported by H.S.  Kharkiv National Pedagogical University.  Skovoroda, Faculty of Linguistics.